Schladming

Cene su po osobi, studiju ili apartmanu dnevno u €

HOTEL TIP SOBE USLUGA 17.12-25.12. 26.12-06.01. 07.01-27.01.

04.03-01.04.

28.01-03.03.
Aparthotel

FERIENALM 4*

studio 2-4 osobe RO 119 163 119 119
app 2-6 osoba 229 299 229 229
1/2 bez balkona Ramsau HB 79 99 79 79
1/2+1 Schladming 87 109 87 87
1/2+2 Ennstal 89 111 89 89
*AKCIJA: 7=6 u periodu 17.12-26.12; 07.01-28.01. i 04.03-01.04.

Cena uključuje:

U hotelu: korišćenje interneta na recepciji i parking.

U app: vodu, struju, grejanje, posteljinu, peškire, internet i parking.

Doplate:

 • boravišna taksa nije uključena u cenu i iznosi 2.5€ dnevno po osobi (plaća se na recepciji hotela).
 • konačno čišćenje za studio 48€, za app 66€ nedeljno (plaća se na recepciji apartmana).
 • krevetac 5€ dnevno
 • BB 12€ za odrasle, 9€ za decu 6-12 god. dnevno po osobi; večera 24€ za odrasle, 16€ za decu 6-12 god. dnevno po osobi; polupansion 35€ za odrasle, 24€ za decu 6-12 god. dnevno po osobi,

Popusti u hotelu: U pratnji dve odrasle osobe deca do 6 god. besplatno, 6-12 god. 50%, 12-16 god. 30%, treća odrasla osoba 20%.

LEGENDA: 1/2– dvokrevetna soba, studio –soba sa kuhinjskom nišom, app – apartman, RO– najam, BB – noćenje sa doručkom, HB– polupansion (doručak/večera), u svim hotelima (doručak: samoposluživanje-izbor više jela); (večera: meni-klasičan način usluživanja-izbor više jela).

PREVOZ: Polasci subotom sa kućne adrese do hotela. Vremena polazaka nisu fiksna, već se formiraju na osnovu potreba putnika i njihovih želja. Konkretan dogovor u agenciji. Minimalan broj putnika za realizaciju 4.

Cena povratne karte iznosi 130€ po osobi.

CENA ARANŽMANA UKLJUČUJE:

 • Smeštaj u izabranom hotelu/apartmanu/ na bazi izabrane usluge
 • Organizaciju putovanja

CENA ARANŽMANA NE UKLJUČUJE:

 • Boravišnu taksu po lokalnom cenovniku i plaća se na recepciji hotela/ apartmana.
 • Međunarodno putno zdravstveno „AMS osiguranje“
 • Sve navedene usluge koje nisu opisane u cenovniku.

PROGRAM PUTOVANJA

 • Prvi dan, dolazak u hotel ili apartman, smeštaj posle 14:00h. Boravak u izabranom hotelu ili apartmanu na bazi izabrane usluge.
 • Poslednji dan, napuštanje hotela ili apartmana najkasnije do 10:00h.

Minimalan period boravka u hotelima ili apartmanima je 7 noćenja, osim u smenama u kojima je naznačen drugačiji minimim boravka.

Smene su subota na subotu – osim ukoliko nije drugačije naznačeno.

POSEBNI USLOVI ZA ODUSTAJANJE PUTNIKA OD PUTOVANJA:

Putnik ima pravo da odustane od putovanja, o čemu je dužan pismeno da obavesti organizatora. Datum pismenog otkaza predstavlja osnov za obračun naknade koja pripada organizatoru, izražene procentualno u odnosu na ukupnu cenu putovanja i to:

 • 50% ako se putovanje otkaže do 30 dana pre početka putovanja,
 • 80% ako se putovanje otkaže 30 do 7 dana pre početka putovanja,
 • 100% ako se putovanje otkaže 7 do 0 dana pre početka putovanja ili u toku putovanja.

USLOVI PLAĆANJA: Cene su izražene u Eurima. Plaćanje se vrši u dinarima prema prodajnom kursu Banke Intesa na dan plaćanja.

 1. UPLATA DO POLASKA – prilikom rezervacije uplaćuje se 40% akontacije od cene aranžmana, a ostatak najkasnije 15 dana pre polaska.
 2. PLATNIM KARTICAMA – Visa, Visa Electron, Master, Maestro, Dina i American Express.
 3. PLAĆANJE NA RATE – bez kamate, kreditnim karticama Banca Intesa (do 6 mesečnih rata).
 4. UPLATA ČEKOVIMA GRAĐANA U VIŠE RATA – uplata akontacije od 40% prilikom rezervacije, ostatak uplate čekovima građana do 6 mesečnih rata, koje je potrebno deponovati organizatoru prilikom uplate avansa. Rate dospevaju svakog 01/10/20. u mesecu. Konkretan dogovor u agenciji.

OBAVEŠTENJE O NAČINU I MESTU PRIJEMA REKLAMACIJA        

Putnik je dužan da organizatora, lokalnog predstavnika organizatora ili lokalnu agenciju na koju je organizator uputio potrošača za slučaj potrebe pružanja određene pomoći, u pisanoj formi, na papiru ili na drugi odgovarajući način, obavesti o nedostacima izvršenih usluga, najkasnije u roku od mesec dana od dana utvrđivanja nedostatka. Putnik može da izjavi reklamaciju usmeno na mestu koje je određeno za prijem reklamacija, telefonom, pisanim putem, elektronskim putem, uz dostavu ugovora o prodatom aranžmanu. Organizator je dužan da potrošaču izda pisanu potvrdu ili elektronskim putem potvrdi prijem reklamacije, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori potrošaču na izjavljenu reklamaciju.

NAPOMENA:

 • Putnici koji nisu državljani Republike Srbije dužni su da se sami informišu o viznom režimu zemlje u koju putuju i kroz koju prolaze.
 • Organizator putovanja zadržava pravo mogućnosti izmene u programu putovanja (redosled i vreme pojedinih sadržaja u programu) u zavisnosti od objektivnih okolnosti (kašnjenje ili kvar prevoznog sredstva, radovi na putu, gužve u saobraćaju, štrajkovi, vremenske neprilike, viša sila i slično).
 • Organizator putovanja tokom čitavog trajanja putovanja – aranžmana ne snosi odgovornost za eventualni gubitak, krađu ili nestanak: putnih isprava, dokumenta, novca, vrednih stvari, prtljaga. Putnici se mole da se brižljivo staraju o navedenim stvarima.
 • u slučaju promena na monetarnom tržištu, tržištu roba i usluga, ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, organizator putovanja zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja.
 • agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije ili opis usluge u katalozima, Web sajtovima i slično, koje se razlikuju od onih koje su sadržane u pisanom programu putovanja ili posebnom pisanom ugovoru i ne mogu biti osnov za isticanje prigovora ili reklamacije putnika.
 • agencija zadržava pravo da propiše i drugačije uslove plaćanja za pojedine (promotivne) ponude i ponude date kolektivima i sindikalnim organizacijama, kao i u okviru odredjenih reklamnih akcija i specijalnih programa;
 • Prilikom prijavljivanja imena putnika za aranžman obavezno je navesti datum rođenja deteta koji se najavljuje hotelu. Hotel zadržava pravo da na licu mesta naplati troškove proizašle iz netačno prijavljenih podataka putnika.
 • U najvećem broju hotela ulazak u sobe je posle 14:00 h, a iste se napuštaju najkasnije do 10:00 h. Ukoliko gost želi da zadrži duže sobu, obavezan je da izvrši najavu recepciji hotela, kao i da sam plati ovu dodatnu uslugu.
 • Pomoćni krevet u najvećem broju objekata je na rasklapanje, drvene ili metalne konstrukcije ili fotelje na rasklapanje, što može značajno uticati na prostor u vašoj sobi.
 • U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika (minimum 45) agencija zadržava pravo da predmetni aranžman realizuje u saradnji sa drugom agencijom, koja ima isti, ili sličan program putovanja, uz poštovanje ispunjenosti osnovnih elemenata programa, realizujući na taj način ceo program putovanja ili samo neke elemente programa (prevoz, izlete, ili drugo).