Piancavallo

piancavallo2

Cene su po osobi dnevno za minimum 5 noćenja u €

HOTEL TIP SOBE USLUGA 23.12-29.12. 30.12-06.01. 07.01-27.01. 28.01-03.03. 04.03.-19.03.
Antares**** 1/2+2 HB 53 73 46 54 45

DOPLATE:  

 • jednokrevetna soba 16€ dnevno.
 • garaža 8€ dnevno.
 • korišćenje spa centra 8€ dnevno.
  U pratnji dve odrasle osobe deca do 4 god. Plaćaju 10€ dnevno, 4-10 god. imaju 40% popust, 10-14 god. imaju 20% popust.
  Treća odrasla osoba ima 10% popust.

LEGENDA: 1/2- dvokrevetna soba, PP – doručak/večera.
U svim hotelima: (doručak/ručak/večera: samoposluživanje/meni – izbor više jela ili klasično usluživanje).

CENA ARANŽMANA UKLJUČUJE:

 • Smeštaj u izabranom hotelu/apartmanu/ na bazi izabrane usluge
 • Organizaciju putovanja

CENA ARANŽMANA NE UKLJUČUJE:

 • Boravišnu taksu po lokalnom cenovniku i plaća se na recepciji hotela/ apartmana.
 • Međunarodno putno zdravstveno „AMS osiguranje“
 • Doplata za skijaško osiguranje 100%.
 • Sve navedene usluge koje nisu opisane u cenovniku.

PROGRAM PUTOVANJA – SOPSTVENI PREVOZ:

 • Prvi dan, dolazak u hotel ili apartman, smeštaj posle 14:00h. Boravak u izabranom hotelu ili apartmanu na bazi izabrane usluge.
 • Poslednji dan, napuštanje hotela ili apartmana najkasnije do 10:00h.
  Minimalan period boravka u hotelima ili apartmanima je 7 noćenja, osim u smenama u kojima je naznačen drugačiji minimim boravka.
  Smene su subota na subotu – osim ukoliko nije drugačije naznačeno.

POSEBNI USLOVI ZA ODUSTAJANJE PUTNIKA OD PUTOVANJA:
Putnik ima pravo da odustane od putovanja, o čemu je dužan pismeno da obavesti organizatora. Datum pismenog otkaza predstavlja osnov za obračun naknade koja pripada organizatoru, izražene procentualno u odnosu na ukupnu cenu putovanja i to:
50% ako se putovanje otkaže do 30 dana pre početka putovanja,
80% ako se putovanje otkaže 30 do 7 dana pre početka putovanja,
100% ako se putovanje otkaže 7 do 0 dana pre početka putovanja ili u toku putovanja

USLOVI PLAĆANJA:Cene su izražene u Eurima. Plaćanje se vrši u dinarima prema prodajnom kursu Banke Intesa na dan plaćanja.

 1. UPLATA DO POLASKA – prilikom rezervacije uplaćuje se 40% akontacije od cene aranžmana, a ostatak najkasnije 15 dana pre polaska.
 2. PLATNIM KARTICAMA –  Visa, Visa Electron, Master, Maestro, Dina i American Express.
 3. PLAĆANJE NA RATE – bez kamate, kreditnim karticama Banca Intesa  (do 6 mesečnih rata).
 4. UPLATA ČEKOVIMA GRAĐANA U VIŠE RATA – uplata akontacije od 40% prilikom rezervacije, ostatak uplate čekovima građana do 6 mesečnih rata, koje je potrebno deponovati organizatoru prilikom uplate avansa. Rate dospevaju svakog 01/10/20. u mesecu. Konkretan dogovor u agenciji.

NAPOMENA:

 • Putnici koji nisu državljani Republike Srbije dužni su da se sami informišu o viznom režimu zemlje u koju putuju i kroz koju prolaze.
 • Organizator putovanja zadržava pravo mogućnosti izmene u programu putovanja (redosled i vreme pojedinih sadržaja u programu) u zavisnosti od objektivnih okolnosti (kašnjenje ili kvar prevoznog sredstva, radovi na putu, gužve u saobraćaju, štrajkovi, vremenske neprilike, viša sila i slično).
 • Organizator putovanja tokom čitavog trajanja putovanja – aranžmana ne snosi odgovornost za eventualni gubitak, krađu ili nestanak: putnih isprava, dokumenta, novca, vrednih stvari, prtljaga. Putnici se mole da se brižljivo staraju o navedenim stvarima.
 • u slučaju promena na monetarnom tržištu, tržištu roba i usluga, ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, organizator putovanja zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja.
 • agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije ili opis usluge u katalozima, Web sajtovima i slično, koje se razlikuju od onih koje su sadržane u pisanom programu  putovanja ili posebnom pisanom ugovoru i ne mogu biti osnov za isticanje prigovora ili reklamacije putnika.
 • agencija zadržava pravo da propiše i drugačije uslove plaćanja za pojedine (promotivne) ponude i ponude date kolektivima i sindikalnim organizacijama, kao i u okviru odredjenih reklamnih akcija i specijalnih programa;
 • Prilikom prijavljivanja imena putnika za aranžman obavezno je navesti datum rođenja deteta koji se najavljuje hotelu. Hotel zadržava pravo da na licu mesta naplati troškove proizašle iz netačno prijavljenih podataka putnika.
 • U najvećem broju hotela ulazak u sobe je posle 14:00 h, a iste se napuštaju najkasnije do 10:00 h. Ukoliko gost želi da zadrži duže sobu, obavezan je da izvrši najavu recepciji hotela, kao i da sam plati ovu dodatnu uslugu.
 • Pomoćni krevet u najvećem broju objekata je na rasklapanje, drvene ili metalne konstrukcije ili fotelje na rasklapanje, što može značajno uticati na  prostor u vašoj sobi
 • U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika (minimum 45) agencija zadržava pravo da predmetni aranžman realizuje u saradnji sa drugom agencijom, koja ima isti, ili sličan program putovanja, uz poštovanje ispunjenosti osnovnih elemenata programa, realizujući na taj način ceo program putovanja ili samo neke elemente programa (prevoz, izlete, ili drugo).

program-pdf