Kitzbuhel

Cene su po osobi dnevno u €

HOTEL TIP SOBE USLUGA 16.12.-24.12. 25.12.-01.01. 02.01.-07.01. 08.01.-16.01

22.01.-17.02.

05.03.-26.03.

17.12.-21.01. 18.02.-04.03.
HARISCH

WEISSES RöSSL 5*

1/2 HB 248 358 296 224 248 248
1/2+1 196 420 344 272 320 296
1/2+2 suite 234 492 382 310 334 334

Cena uključuje: novogodišnju i božićnu večeru, internet, korišćenje wellness centra.

Doplate: boravišna taksa nije uključena u cenu i iznosi 1.8€ dnevno po osobi (plaća se na recepciji hotela).

Popusti: U pratnji dve odrasle osobe deca do 12 god. besplatno, treća ili četvrta odrasla osoba 30%.

HOTEL TIP SOBE USLUGA 16.12.-22.12.

04.03.-26.03.

23.12.-24.12. 25.12.-06.01. 07.01.-07.01. 08.01.-14.01.

22.01.-03.02.

15.01.-21.01. 04.02.-03.03.
GARTEN SPA HOTEL ERIKA 4* 1/2+2 HB+ 127 165 166 146 145 172 156
1/3+1 JS (min x 3) 140 178 179 159 158 184 172
 AKCIJA 7=6 u periodu 16.12.-22.12; 07.01-14.01. i 11.03-26.03.

Cena uključuje: božićnu večeru, internet, parking, korišćenje wellness centra.

Doplate:

 • boravišna taksa nije uključena u cenu i iznosi 1.8€ dnevno po osobi (plaća se na recepciji hotela).
 • graža 10€ dnevno (plaća se na recepciji hotela).

Popusti:

 • u pratnji dve odrasle osobe dete do 3 godine besplatno, 3-6 god. 75%, 6-10 god. 60%, 10-15 god. 40%.
 • treća ili četvrta odrasla osoba 20%.

Cene su po osobi dnevno u €

HOTEL TIP SOBE USLUGA 10.12.-15.12. 16.12.-22.12. 08.01.-16.01. 22.01.-18.03. 19.03.-10.04.
ZUR TENNE 4* 1/2 bez balkona HB 116 182 189 189 120
1/2+1 bez balkona 132 203 210 210 136
treća osoba 90 131 135 135 92

Cena uključuje: novogodišnju i božićnu večeru, korišćenje saune.

Doplate:

 • boravišna taksa nije uključena u cenu i iznosi 1.8€ dnevno po osobi (plaća se na recepciji hotela)
 • večera 50€ dnevno po osobi

Popusti: U pratnji dve odrasle osobe dete 5-11 god. plaća 60€ dnevno po osobi, treća osoba na upit.

Cene su po osobi dnevno u €

HOTEL TIP SOBE USLUGA 16.12.-22.12.

04.03.-02.04.

23.12.-24.12. 25.12.-25.12.

02.01.-06.01.

26.12.-01.01. 07.01.-07.01. 08.01.-07.01. 11.02.-03.03.
WELLNESS & SPORTHOTEL BURGGERHOF 3* 1/2+2

bez balkona

HB 79 83 84 99 82 81 88
 AKCIJA 5=4 u periodu 16.12-22.12. i 23.01-27.01. 7=6 u periodu 15.01-10.02. i 04.03-02.04. 14=12 u terminima 07.01-10.02. i 04.03-02.04.

Cena uključuje: novogodišnju i božićnu večeru, korišćenje saune.

Doplate: boravišna taksa nije uključena u cenu i iznosi 1.8€ dnevno po osobi (plaća se na recepciji hotela).

Popusti: U pratnji dve odrasle osobe deca do 6 god. besplatno, 6-14 god. 50%, treća odrasla osoba ima popust 10%.

Cene su po apartmanu dnevno za minimum 7 noćenja u €

HOTEL TIP SOBE USLUGA 03.12.-09.12. 10.12.-16.12.

11.03.-15.04.

17.12.-23.12.

07.01.-27.01.

24.12.-30.12.

28.01.-03.02.

04.03.-10.03.

31.12.-06.01. 04.02.-03.03.
app KOLPINGHAUS studio 2 osobe RO 24 58 75 97 179 137
app 2 osobe 24 58 75 97 179 137
app 2-4 osobe 64 86 103 125 207 165
app 2-6 osoba 81 103 120 142 224 181
 AKCIJA 7=5 u periodu 03.12-23.12 i 25.03-31.03. 7=6 u periodu 07.01-20.01; 11.03-24.03. i 01.04-15.04.

Cena uključuje: grejanje, struju, vodu i posteljinu.

Doplate:

 • boravišna taksa nije uključena u cenu i iznosi 1.8€ dnevno po osobi (plaća se na recepciji apartmana)
 • konačno čišćenje 60€ po studiu ili apartmanu (obavezno je i plaća se na recepciji apartmana).

Depozit 100€ po apartmanu (plaća se na recepciji apartmana).

LEGENDA: 1/2– dvokrevetna soba, suite – veća soba od standardne, JS – junior suite, veća soba od standardne, app – apartman, RO– najam, BB– noćenje sa doručkom, HB– polupansion (doručak/večera). U svim hotelima (doručak: samoposluživanje-izbor više jela); (ručak/večera: meni-klasičan način usluživanja-izbor više jela).

CENA ARANŽMANA UKLJUČUJE:

 • Smeštaj u izabranom hotelu/apartmanu/ na bazi izabrane usluge
 • Organizaciju putovanja

CENA ARANŽMANA NE UKLJUČUJE:

 • Boravišnu taksu po lokalnom cenovniku i plaća se na recepciji hotela/ apartmana.
 • Međunarodno putno zdravstveno „AMS osiguranje“
 • Doplata za skijaško osiguranje 50%.
 • Sve navedene usluge koje nisu opisane u cenovniku.

PROGRAM PUTOVANJA

 • Prvi dan, dolazak u hotel ili apartman, smeštaj posle 14:00h. Boravak u izabranom hotelu ili apartmanu na bazi izabrane usluge.
 • Poslednji dan, napuštanje hotela ili apartmana najkasnije do 10:00h.

Minimalan period boravka u hotelima ili apartmanima je 7 noćenja, osim u smenama u kojima je naznačen drugačiji minimim boravka.

Smene su subota na subotu – osim ukoliko nije drugačije naznačeno.

POSEBNI USLOVI ZA ODUSTAJANJE PUTNIKA OD PUTOVANJA:

Putnik ima pravo da odustane od putovanja, o čemu je dužan pismeno da obavesti organizatora. Datum pismenog otkaza predstavlja osnov za obračun naknade koja pripada organizatoru, izražene procentualno u odnosu na ukupnu cenu putovanja i to:

 • 50% ako se putovanje otkaže do 30 dana pre početka putovanja,
 • 80% ako se putovanje otkaže 30 do 7 dana pre početka putovanja,
 • 100% ako se putovanje otkaže 7 do 0 dana pre početka putovanja ili u toku putovanja.

USLOVI PLAĆANJA: Cene su izražene u Eurima. Plaćanje se vrši u dinarima prema prodajnom kursu Banke Intesa na dan plaćanja.

 1. UPLATA DO POLASKA – prilikom rezervacije uplaćuje se 40% akontacije od cene aranžmana, a ostatak najkasnije 15 dana pre polaska.
 2. PLATNIM KARTICAMA – Visa, Visa Electron, Master, Maestro, Dina i American Express.
 3. PLAĆANJE NA RATE – bez kamate, kreditnim karticama Banca Intesa (do 6 mesečnih rata).
 4. UPLATA ČEKOVIMA GRAĐANA U VIŠE RATA – uplata akontacije od 40% prilikom rezervacije, ostatak uplate čekovima građana do 6 mesečnih rata, koje je potrebno deponovati organizatoru prilikom uplate avansa. Rate dospevaju svakog 01/10/20. u mesecu. Konkretan dogovor u agenciji.

OBAVEŠTENJE O NAČINU I MESTU PRIJEMA REKLAMACIJA

Putnik je dužan da organizatora, lokalnog predstavnika organizatora ili lokalnu agenciju na koju je organizator uputio potrošača za slučaj potrebe pružanja određene pomoći, u pisanoj formi, na papiru ili na drugi odgovarajući način, obavesti o nedostacima izvršenih usluga, najkasnije u roku od mesec dana od dana utvrđivanja nedostatka. Putnik može da izjavi reklamaciju usmeno na mestu koje je određeno za prijem reklamacija, telefonom, pisanim putem, elektronskim putem, uz dostavu ugovora o prodatom aranžmanu. Organizator je dužan da potrošaču izda pisanu potvrdu ili elektronskim putem potvrdi prijem reklamacije, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori potrošaču na izjavljenu reklamaciju.

NAPOMENA:

 • Putnici koji nisu državljani Republike Srbije dužni su da se sami informišu o viznom režimu zemlje u koju putuju i kroz koju prolaze.
 • Organizator putovanja zadržava pravo mogućnosti izmene u programu putovanja (redosled i vreme pojedinih sadržaja u programu) u zavisnosti od objektivnih okolnosti (kašnjenje ili kvar prevoznog sredstva, radovi na putu, gužve u saobraćaju, štrajkovi, vremenske neprilike, viša sila i slično).
 • Organizator putovanja tokom čitavog trajanja putovanja – aranžmana ne snosi odgovornost za eventualni gubitak, krađu ili nestanak: putnih isprava, dokumenta, novca, vrednih stvari, prtljaga. Putnici se mole da se brižljivo staraju o navedenim stvarima.
 • U slučaju promena na monetarnom tržištu, tržištu roba i usluga, ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, organizator putovanja zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja.
 • Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije ili opis usluge u katalozima, Web sajtovima i slično, koje se razlikuju od onih koje su sadržane u pisanom programu putovanja ili posebnom pisanom ugovoru i ne mogu biti osnov za isticanje prigovora ili reklamacije putnika.
 • Agencija zadržava pravo da propiše i drugačije uslove plaćanja za pojedine (promotivne) ponude i ponude date kolektivima i sindikalnim organizacijama, kao i u okviru odredjenih reklamnih akcija i specijalnih programa;
 • Prilikom prijavljivanja imena putnika za aranžman obavezno je navesti datum rođenja deteta koji se najavljuje hotelu. Hotel zadržava pravo da na licu mesta naplati troškove proizašle iz netačno prijavljenih podataka putnika.
 • U najvećem broju hotela ulazak u sobe je posle 14:00 h, a iste se napuštaju najkasnije do 10:00 h. Ukoliko gost želi da zadrži duže sobu, obavezan je da izvrši najavu recepciji hotela, kao i da sam plati ovu dodatnu uslugu.
 • Pomoćni krevet u najvećem broju objekata je na rasklapanje, drvene ili metalne konstrukcije ili fotelje na rasklapanje, što može značajno uticati na prostor u vašoj sobi.
 • U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika (minimum 45) agencija zadržava pravo da predmetni aranžman realizuje u saradnji sa drugom agencijom, koja ima isti, ili sličan program putovanja, uz poštovanje ispunjenosti osnovnih elemenata programa, realizujući na taj način ceo program putovanja ili samo neke elemente programa (prevoz, izlete, ili drugo).