Kaluđerske bare – NOVA GODINA

KALUĐERSKE BARE – NOVA GODINA

Kaluđerske Bare su zaselak, središte na planini Tari. Kao jedno od naseljenijih oblasti na planini   Kaluđerske Bare predstavljaju turistički centar planine Tare. Na Kaluđerskim barama se nalaze hoteli: „Omorika, „Javor“, „Beli bor“ i brojni manju privatni apartmani.
Kaluđerske bare su udaljene od Bajine Bašte 16 kilometara. To je jugistočni deo Tare kao i najpoznatiji turistički centar. Na krečnjačkoj podlozi rastu prelepe šume crnog, belog bora, jele, smrče… Kaluđerske bare su u turističkom smislu možda najlepši deo Tare i nalaze na nadmorskoj visini od 1059 m. Postoje uređene pešačke staze kao i staze za skijanje i sankanje.Početak organizovanijeg bavljenja turizmom na Tari upravo je i vezan za ovu lokaciju. Prvi je to počeo iguman manastira Rače Zaharije Milekić koji je podigao prve smeštajne kapacitete na Tari zvani Stanovi u periodu između dva svetska rata. Imali su 60 ležajeva u tri objekta (zidana vila na sprat, planinska kuća i stara kuća), a do njih se dolazilo vozom do železničke stanice u Kremnima, a po goste koji su se najavili ljudi iz manastirskog letovališta su dolazili sa konjskom zapregom po njih. Ovaj put je trajao i do 2 h. Pored ovoga 1935. god. podignuto je oporavilište sa 16 soba koje je kasnije pretvoreno u hotel ‘’ Tara ‘’Danas se na Kaluđerskim barama nalaze savremeni hoteli Omorika, Beli bor i Javor a pored njih nalaze se lepo uređeni privatni kapaciteti sa sobama različitih kategorija.
Vila “Sunrise” se nalazi u samom centru Kaluđerskih Bara i planine Tare. Na samo 300 metara od hotela “Omorika” i 100 metara od restorana “Jeremičak”. U neposrednoj blizini su i sportski tereni kao i staze za sankanje i skijanje.

 

CENA ARANŽMANA: 21.600,00 uz kupljeni vaučer 16.300,00 DINARA

CENA OBIHVATA:

 •  Četiri polupansiona (noćenje, doručak, večera) – kontinentalno posluživanje / meni.
 • Svečana večera (predjelo, čorba, glavno jelo, salata, dezert, neograničena konzumacija svih domaćih pića)
 • Muzički program / Starogradska muzika

CENA NE OBUHVATA:

 • Boravišna taksa koja iznosi 90,00din po osobi, dnevno.
 • Prevoz (Lasta povratna karta 1900,00 din, staje isper vile)

OPIS SMEŠTAJA:

 • Sobe su 1/2 I 1/3 sa kupatilom, TV-om, etažnim grejanjem.
 • Apartmani su za dve, tri, četiri osobe, sa kupatilom, TV-om i etažnim grejanjem.

USLOVI PLAĆANJA:

po prodajnom kursu Intesa Banke na dan uplate, gotovinski – 40% akontacija prilikom rezervacije, ostatak u jednakim mesečnim ratama svakog 15. u mesecu, tako da ceo iznos bude uplaćen minimum 14 dana pre početka korišćenja aranžmana.

SOPSTVENI PREVOZ:

Putnik koji je kao vrstu prevoza odabrao sopstveni prevoz, dužan je da minimum dan pre polaska na put kontaktira agenciju zbog dobijanja vouchera za smeštaj u odabrani objekat. Putnici koji putuju sopstvenim prevozom dobiće i broj telefona osobe zadužene za kontakt na destinaciji – radi lakšeg pronalaženja objekta ili ukoliko bude potrebna pomoć.

AUTOBUSKI PREVOZ:

Mogućnost rezervisanja autobuskog prevoza redovnom linijom po dogovoru prilikom rezervacije aranžmana.

NAPOMENE:

 • Ulazak u sobe od 14.00h a napuštanje sobe do 9.00h zadnjeg dana
 • Fotografije objekta, zbog raznovrsnosti struktura su izabrane nasumično i ne znače indentični izgled svake stambene jedinice, kupatila ili kuhinje..
 • Prilikom prijavljivanja imena putnika potrebno je navesti datum rodjenja deteta koji se najavljuje u smeštaju. Vlasnik smeštajnog objekta zadržava pravo da na licu mesta naplati troškove proizašle iz netačno prijavljenih podataka putnika.
 • Čistoću i higijenu, tokom boravka održavaju sami korisnici. Prilikom napuštanja apartmana korisnici su dužni da izbace smeće iz apartmana.
 • Posteljina je  sastavni deo  smeštajne jedinice  dok peškire, sapun, toilet papir i druga sredstva za higijenu obezbeđuju sami korisnici.
 • U slučaju zakrčenja ulica (nemogućnosti prolaska) u mestima u kojima se smeštajne jedinice nalaze autobus će ostaviti putnike najbliže moguće smeštajnom objektu.
 • Putnici se moraju pridržavati istaknutog kućnog reda u vili.
 • Organizator putovanja zadržava pravo mogućnosti izmene u programu putovanja (redosled i vreme pojedinih sadržaja u programu) u zavisnosti od objektivnih okolnosti (kašnjenje ili kvar prevoznog sredstva, radovi na putu, gužve u saobraćaju, štrajkovi, vremenske neprilike, viša sila i slično).
 • Organizator putovanja tokom čitavog trajanja putovanja – aranžmana ne snosi odgovornost za eventualni gubitak, krađu ili nestanak: putnih isprava, dokumenta, novca, vrednih stvari, prtljaga. Putnici se mole da se brižljivo staraju o navedenim stvarima.
 • U slučaju promena na monetarnom tržištu, tržištu roba i usluga, ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, organizator putovanja zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja.
 • Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije ili opis usluge u katalozima, Web sajtovima i slično, koje se razlikuju od onih koje su sadržane u pisanom programu  putovanja ili posebnom pisanom ugovoru i ne mogu biti osnov za isticanje prigovora ili reklamacije putnika.
 • Agencija zadržava pravo da propiše i drugačije uslove plaćanja za pojedine (promotivne) ponude i ponude date kolektivima i sindikalnim organizacijama, kao i u okviru odredjenih reklamnih akcija i specijalnih programa;
 • U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika agencija zadržava pravo da predmetni aranžman realizuje u saradnji sa drugom agencijom, koja ima isti, ili sličan program putovanja, uz poštovanje ispunjenosti osnovnih elemenata programa, realizujući na taj način ceo program putovanja ili samo neke elemente programa (prevoz, izlete, ili drugo).