Jahorina – Ski Opening

SPECIJALNA PONUDA

BESPLATNE VOŽNJE ŽIČAROM 17.12.2016

Cene su po osobi za navedeni period u €

Hotel Tip sobe Usluga 16.12-18.12.
BISTRICA 3* 1/2+1 BB 36
1/2+1 HB 48

Legenda:1/2 – dvokrevetna soba, BB –noćenje sa doručkom, HB – polupansion (doručak/večera). U svim hotelima (doručak/večera: samoposluživanje/meni – izbor više jela ili klasično usluživanje)

PROGRAM PUTOVANJA                                                                       

Prvi dan: Dolazak i smeštaj u hotel posle 14:00h. Boravak u hotelu na bazi izabrane usluge.

Poslednji dan: Napuštanje hotela do 10:00h.

CENA ARANŽMANA UKLJUČUJE:                                         CENA ARANŽMANA NE UKLJUČUJE:               
 • Dva noćenja u hotelu Bistrica na bazi izabrane usluge
 •  Organizaciju putovanja
 • Međunarodno zdravstveno AMS osiguranje
 • Skijaško osiguranje (isključuje: skijaške skokove, klizanje na ledu, akrobatsko skijanje…)
 • Sve navedene usluge koje nisu opisane u cenovniku

POPUSTI I DOPLATE:

 • Cena uključuje korišćenje bazena, teretane, skijašnice, interneta u zajedničkim prostorijama i parkinga
 • U pratnji dve odrasle osobe deca do 5 god. besplatno bez sopstvenog kreveta, 5-12 god. imaju 50% popusta bez sopstvenog kreveta, a na pomoćnom krevetu imaju 30% popusta
 • U pratnji jedne odrasle osobe deca do 5 god. besplatno, odrasli plaća cenu jednokrevetne sobe
 • U pratnji jedne odrasle osobe deca 5-12 god. imaju 50% popusta bez sopstvenog kreveta, a na pomoćnom krevetu imaju 30% popusta
 • Deca do 12 god. (bez pratnje odraslih) imaju 30% popusta u 1/2 sobi
 • Treća odrasla osoba ima 20% popusta na pomoćnom krevetu
 • Obavezna doplata za boravišnu taksu i osiguranje odrasli 1.3€, omladina 12 – 18 godina 0.8€, deca do 12 god 0.3€ dnevno po osobi, plaća se u agenciji uz aranžman
 • Doplata za jednokrevetnu sobu 20%
 • Krevetac za bebe na upit, besplatno
 • 1/2+2 soba na upit

PREVOZ: Svakodnevni polasci iz Beograda do Jahorine, sa kućne adrese do hotela. Vremena polazaka nisu fiksna, već se formiraju na osnovu potreba putnika i njihovih želja. Konkretan dogovor u agenciji.

Cena za jedan pravac 20€, a cena povratne karte 35€ po osobi.

USLOVI PLAĆANJA:Cene su izražene u Eurima

Plaćanje se vrši u dinarima prema prodajnom kursu Banke Intesa na dan plaćanja.

 1. UPLATA DO POLASKA – prilikom rezervacije uplaćuje se 40% akontacije od cene aranžmana, a ostatak najkasnije 15 dana pre polaska.
 2. PLATNIM KARTICAMA – Visa, Visa Electron, Master, Maestro, Dina i American Express.
 3. PLAĆANJE NA RATE – bez kamate, kreditnim karticama Banca Intesa  (do 6 mesečnih rata).
 4. UPLATA ČEKOVIMA GRAĐANA U VIŠE RATA – uplata akontacije od 40% prilikom rezervacije, ostatak uplate čekovima građana do 6 mesečnih rata, koje je potrebno deponovati organizatoru prilikom uplate avansa. Rate dospevaju svakog 01/10/20. u mesecu. Konkretan dogovor u agenciji.

OBAVEŠTENJE O NAČINU I MESTU PRIJEMA REKLAMACIJA

Putnik je dužan da organizatora, lokalnog predstavnika organizatora ili lokalnu agenciju na koju je organizator uputio potrošača za slučaj potrebe pružanja određene pomoći, u pisanoj formi, na papiru ili na drugi odgovarajući način, obavesti o nedostacima izvršenih usluga, najkasnije u roku od mesec dana od dana utvrđivanja nedostatka. Putnik može da izjavi reklamaciju usmeno na mestu koje je određeno za prijem reklamacija, telefonom, pisanim putem, elektronskim putem, uz dostavu ugovora o prodatom aranžmanu. Organizator je dužan da potrošaču izda pisanu potvrdu ili elektronskim putem potvrdi prijem reklamacije, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori potrošaču na izjavljenu reklamaciju.

NAPOMENA:

 • Putnici koji nisu državljani Republike Srbije dužni su da se sami informišu o viznom režimu zemlje u koju putuju i kroz koju prolaze.
 • Organizator putovanja zadržava pravo mogućnosti izmene u programu putovanja (redosled i vreme pojedinih sadržaja u programu) u zavisnosti od objektivnih okolnosti (kašnjenje ili kvar prevoznog sredstva, radovi na putu, gužve u saobraćaju, štrajkovi, vremenske neprilike, viša sila i slično).
 • Organizator putovanja tokom čitavog trajanja putovanja – aranžmana ne snosi odgovornost za eventualni gubitak, krađu ili nestanak: putnih isprava, dokumenta, novca, vrednih stvari, prtljaga. Putnici se mole da se brižljivo staraju o navedenim stvarima.
 • u slučaju promena na monetarnom tržištu, tržištu roba i usluga, ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, organizator putovanja zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja.
 • agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije ili opis usluge u katalozima, Web sajtovima i slično, koje se razlikuju od onih koje su sadržane u pisanom programu putovanja ili posebnom pisanom ugovoru i ne mogu biti osnov za isticanje prigovora ili reklamacije putnika.
 • agencija zadržava pravo da propiše i drugačije uslove plaćanja za pojedine (promotivne) ponude i ponude date kolektivima i sindikalnim organizacijama, kao i u okviru odredjenih reklamnih akcija i specijalnih programa;
 • Prilikom prijavljivanja imena putnika za aranžman obavezno je navesti datum rođenja deteta koji se najavljuje hotelu. Hotel zadržava pravo da na licu mesta naplati troškove proizašle iz netačno prijavljenih podataka putnika.
 • U najvećem broju hotela ulazak u sobe je posle 14:00 h, a iste se napuštaju najkasnije do 10:00 h. Ukoliko gost želi da zadrži duže sobu, obavezan je da izvrši najavu recepciji hotela, kao i da sam plati ovu dodatnu uslugu
 • Pomoćni krevet u najvećem broju objekata je na rasklapanje, drvene ili metalne konstrukcije ili fotelje na rasklapanje, što može značajno uticati na prostor u vašoj sobi.
 • U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika (minimum 45) agencija zadržava pravo da predmetni aranžman realizuje u saradnji sa drugom agencijom, koja ima isti, ili sličan program putovanja, uz poštovanje ispunjenosti osnovnih elemenata programa, realizujući na taj način ceo program putovanja ili samo neke elemente programa (prevoz, izlete, ili drugo).